Hem

akiiki är uttalas "ah ki i ki" och betyder vän på egyptiska och andra afrikanska språk.
 
Under mina uppdrag försöker jag agera som en vän till din organisation; någon som vill dig väl, som driver dig att utvecklas, men på dina egna villkor. Jag föredrar att arbeta intensivt tillsammans med få kunder under lång tid. 
 
Jag kan hjälpa er med:
 
- Utställningsdesign
- Marknadsplanering / reklam
- Excelprogrammering
- Produktkalkylering
- Management
 
Jag har erfarenhet från mediebyråer, mässor, charterresor och företagsutbildning.
 
Jag har universitetsexamina inom både ekonomi respektive reklam. 
 
Jag frilansar. Jag kan projektleda eller agera som extra resurs.
 
 
akiiki is pronounced "ah kee EE kee" and means "friend" in Egyptian and other African languages.
 
During my assignments I'm trying to act as a friend to your organization; someone that wants good things to happen to you and pushes you to grow, but on your own terms. I prefer to work intensely with a few clients during a long time.
 
I can help with:
 
- Exhibition Design
- Marketing / Advertising
- Excel Programming
- Product Cost Calculations
- Management
 
My experience covers industries like media agencies, trade fairs, tour operators and professional training. 
 
I have university exams in both business administration and advertising.
 
I'm a freelance consultant. I can lead projects or act as an extra resource.

 
 
Detta är jag. 
This is me.
Tomas Fransson

Hoppas att vi ses.
See you soon.